גישה סמיוטית להשבחת תהליכי הוראה וחינוך -
 Educational Semiotics

בעריכת ד"ר דניאלה זבידה
 Dr. Danielle Zveda

 להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח 

 

תחום החינוך המתמטי הוא תחום אשר מיישם את המודשל הסמיוטי באופן רחב. נכתבו ספרים ב-2008 וב-2005 ושלושה מהם מוזכרים בדף זה. קבוצות POME ו-PME עובדות בקבוצות מחקר ביישומים של סמיוטיקה בחינוך המתמטי. פורסמו מאמרים רבים ברחבי העולם בתחום. (ד.ז.)

 
מאמר של פרופ' Michal Yerushalmy ו- Osama Swidan, סטודנט PHD  בהוראת מתמטיקה, 2011


המאמר עוסק בזיהוי מוקדי הלמידה של מושג האינטגרל אשר נלמד באמצעות כלי טכנולוגי אינטראקטיבי ורב סימנים בקרב תלמידי תיכון.
הלמידה והנתונים נותחו לפי הגישה הסמיוטית-תרבותית. בבסיס תיאוריה זו, למידה היא תהליך התקרבות בין המשמעויות האישיות של התלמידים למשמעויות התרבותיות המתמטיות של הסימנים שבכלי הטכנולוגי. תהליך ההתקרבות בין שתי המשמעויות מתבצע בתיווך סימנים סובייקטים כמו מילים, מחוות, פעולות עם הכלי, וצורת הדיבור של התלמידים.
המאמר פורסם בכתב העת Educational Studies in Mathematics Education   בשנת 2012 (O.S)


 
בלוג של מרצה לחינוך מתמטי באוניברסיטת סטבנגר בנורבגיה, Reinald Mosvold   - 2011 

מוצג בבלוג, בין היתר, מאמר בשם "בקרה סמיוטית ותיאורטית בטיעון ובהוכחות מתמטיות", המסתמך על תפיסת ראשונית של דיאגרמה וכן על מושג האבדוקציה של פירס . השימוש בדיאגרמה ובאבדוקציה ( שלב מחשבתי ראשון של העלאת השערות) עשויים, לדעת מחבר המאמר, להשביח את ההבנה המתמטית.

סימנים בשבילך וסימנים בשבילי - האספקט הכפול של גישות סמיוטיות . ה-postscript שכתב ד"ר מיכאל פריד מאוניברסיטת בן גוריון לכתב העת  -
77 - 2011  Educational Studies in Mathematics on Semiotics 
 Vol

מיכאל פריד מצטט תחילה את משפטו של פירס: "כל אדם בריא חי בעולם כפול, העולם החיצוני והעולם הפנימי". הדיכוטומיה בין הפרטי לציבורי קשורה לזאת שבין פנים לחוץ  והמתח בין שני אלה עולה בלימודי המתמטיקה. הכיוונים האפשריים של הגישה הסמיוטית בהוראת המתמטיקה  מתבטאים במודעות יצירת הסימבולים המתמטיים וכן באופי החברתי של ההבנה המתמטית. (.ד.ז.)

 
 Luis Radford Gert Shruby & Falk Seeger -Educational Studies in Mathematics on Semiotics  2011   ( Vol. 77, numbers 2-3)

בכתב העת העכשווי הזה גם החוקר הישראלי מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, ד"ר מיכאל פריד כתב postcript, כפי שניתן לראות בקישור הנ"ל.


בחינת פעולות הערכה בהוראת המתמטיקה עפ"י הגישה הסמיוטית החברתית והמולטימודלית- Boistrup, Selander שבדיה 2009

מחברי המאמר קושרים שתי גישות תיאורטיות :
א. הגישה הסמיוטית המולטימודלית
ב. הגישה הממוסדת דרך שלוש מטה פונקציות תקשורתיות - גישת הרעיון, הגישה הבין אישית והגישה הטקסטואלית
המחברים מצדדים בלימוד משתף בפתרון בעיות מתמטיות. מוצגת במאמר טבלה מעניינת וממקדת תוך השוואה בין איפיוני "השיח המסורתי" בשיעור מתמטיקה לבין "שיח משתף ומפעיל". התקשורת בין התלמידים לבין המורה היא בדיבור, שפת גוף, תמונות, סמלים, כתיבה וכו'. פתרון בעיות בזוגות מסייעת לפיתוח החשיבה תוך הפעלת הערכה עצמית ע"י התלמידים. ( ד.ז.)

פיתוח אינטרקטיבי של הנחיות מתמטיות - גישה סמיוטית בפעילות תלמידים בצ'אט אינטרנטי בנושא בעיות מתמטיות - גרמניה Shreiber   2004 


משמעות ושטף היצגים חזותיים בהוראת המתמטיקה בחטיבת הביניים - Suh, Johnston, Spencer & Mills
 Virginia George Mason University   2008


במאמר זה יישומים של סמיוטיקה בחינוך מתמטי. הם מציגים חמישה סוגי היצגים וכן את הקשרים ביניהם בהוראה מרובת היצגים חזותיים ומילוליים בהוראת
מתמטיקה בחטיבת הביניים.  (ד.ז.)

אוניברסיטת מסצ'וסטס , Dartmouth- לקט מאמרים - 2010

לקט מאמרים על הסמיוטיקה בחינוך המתמטי, עם דגש על הגישה האבדוקטיבית. ( ד.ז.)

ההיסטוריה של המתמטיקה בחינוך המתמטי , עפ"י גישת דה סוסיר- פריד מיכאל, אוניברסיטת בן גוריון- 2008

הרעיונות הסמיוטיים השתרשו בחינוך המתמטי בשל התפיסה שנושאי מפתח בתחום הם במהותם סמיוטיים, טוען המחבר. האופן בו הסמיוטיקה מאירה אספקטים תרבותיים והסטוריים של החינוך המתמטי הביאו לדיונים פוריים במפגש PME27.
כן נטען כי הרעיונות של צ'רלס סנדרס פירס משפיעים על מחקר החינוך המתמטי הרבה יותר מאשר גישת הסמיולוגיה של דה סוסיר. אבל דווקה בגישה אחרונה זאת  מוצא מיכאל פריד מקורות מעניינים מאוד בעניין גישת הוראת ההסטוריה של המתמטיקה. (ד.ז.)

כיצד שיח מתמטי ואובייקטים מתמטיים מזינים זה את זה - פרופ' אנה ספרד - אוניברסיטת חיפה - 2000

בדיקה מחדש של הגישה האוביקטיבית ופריצתה של הגישה הסמיוטית הדגישו את ההבחנה בין הסימבול לאוביקט המתמטי. אנה ספרד מזכירה את הגישה של דה סוסיר, פירס וויגוצקי אשר כתב בספרו "Thought and Language" בע"מ 127 "החשיבה אינה מתורגמת רק למלים, החשיבה קיימת דרך המלים". האמריקאי צ'רלס סנדרס פירס ראה את הבניית המשמעות כתהליך של סמיוזיס מתמשך ואינסופי. למרות שהבנת המשמעות היא תהליך אינסופי, יש בכל זאת לדעת אנה ספרד ארועים אשר משפיעים על התפתחות ההבנה. אלה ארועי שיח יזומים אשר מוכרים ומסייעים להבנת הסימבולים המתמטיים. (ד.ז.)

שפה במתמטיקה ? השוואת בין תכניות לימוד המתמטיקה ב-4 מדינות - Sigmund Ongstad - 2008
Council of Europe


בבדיקה של התכניות הלאומיות להוראת מתמטיקה באנגליה, שבדיה, רומניה ונורבגיה, נמצא כי יש מעט התייחסות לשפה ותקשורת בהוראת מתמטיקה. בתכנית הלימודית באנגלית יש יותר התייחסות לשפה ומתמטיקה בחינוך היסודי אך פחות בחינוך התיכון.
אימוץ הגישה הסמיוטית אשר רואה את הוראת המתמטיקה כתהליך תרבותי ושימוש בתקשורת סמיוטית בהוראת המתמטיקה עשויה לקרב את המתמטיקה לתלמידים ולשפר הישגיהם. ( ת.ז.)


ספר Activity and Sign - Grounding Mathematics Education,  גרמניה 2005

לקט מאמרים הפתוחים לקריאה בנושאים שונים בסמיוטיקה בחינוך המתמטי. יש ללחוץ על עטיפת הספר הירוקה הנמצאת בפינה הימנית העליונה של הדף. ( ד.ז.)

ספר על סמיוטיקה בחינוך מתמטי - Radford, L- Canada & Shrubing, Seeger - Germany-2008

היות המתמטיקה פועלת דרך סימנים כתובים ודבורים נראית מתאימה למחברים לקדם את ההבנה את תהליכי החשיבה המתמטית תוך הסמלה והסתמכות על גישות שונות בסמיוטיקה ( פירס, ויגוצקי, סוסיר). מחברי הספר עוסקים בשאלות על הוראה ולימוד המתמטיקה וכן על ההסטוריה האפיסטמולוגית של התחום. השיח, החשיבה המתמטית והפרקטיקות נתמכות הטכנולוגיה נבדקות דרך מושגי הסמיוטיקה. 
בספר זה תמצאו בעמודים 121 - 138 מאמר מאת החוקר הישראלי המוזכר למעלה, מיכאל פריד מאוניברסיטת בן גוריון בנגב.( ד.ז.) 

ספר על פתרון בעיות במתמטיקה - פרספקטיבה סמיוטים למחנכים ולמורים - Marcel Danesi  ניו יורק - 2008

Danesi  הינו מרצה באוניברסיטת טורונטו וראש המסלול לסמיוטיקה ותיאוריות התקשורת. כמו כן, הוא העורך הראשי של כתב העת המוביל , Semiotica.  המחבר מגדיר עצמו סמיוטיקאי, אבל הוא כותב בהקדמה לספרו זה שהתרומה המשמעותית ביותר של תחום הסמיוטיקה הוא ביישומו לתחום החינוך.
הוא כתב ספר זה לאחר שלימד במשך 8 שנים בשנות ה-90 קבוצת סטודנטים שסבלו מפוביית המתמטיקה. המתמטיקה נתפסת כתחום סמיוטי בעיקרו. נטען בספר שהוראת המתמטיקה בהיבט סמיוטי מצמצמת עד למאוד את תופעת הפוביה המוכרת בין התלמידים מלימוד המתמטיקה. Danesi  משתמש בניתוחיו בספר זה במושגי האייקון, האינדקס והסימבול של צ'רלס סנדרס פירס וכן במודלים של דה סוסיר וויגוצקי. ( ד.ז.)

 שימוש בטכנולוגיה בחינוך מתמטי כמסגרת עבודה סמיוטית בלימוד הנדסת המרחב -
 A. Yeh & R. Nason,
Center for Mathematics Science & Technology Education, Queensland University of Technology- Australia   2004
 

חלק ממחקר לניתוח ערכת לימוד תלת מימדית לקהל יעד של תלמידים בני 9-10 ללמידת מושגים בהנדסת המרחב תוך פעילות סמיוטית חברתית.
המאמר מסתמך על מושגי היסוד מתוך תורתו של פירס וכן על העיבוד הסמיוטי של Lemke ו- Cunningham
המחברים טוענים כי טכנולוגיית התקשוב בהוראה יצרה תוכנות לימודיות שלא הועילו ללמידה מפני שהם לא נגעו בעיקר ובמהותי. לדעת המחברים, המדובר בפיתוח צורת החשיבה המתמטית והפרקטיקה המתמטית. הם מבקשים ליישם בתכנות הלימודיות את תיאוריית פירס על שלושת שלבי הסימן, ה-Sign, Object, Interpretant וכן את שלושת סוגי הסימן - האייקון, האינדקס והסימבול.
כמו כן נבדקת בתכנה קיום עידוד יכולת האבדוקציה, כלומר החשיבה של הגילוי הראשוני וכן  הפיתוחים של Lemke והסמיוטיקה החברתית. (ד.ז.)
 
הבנת משמעות מתמטית - שימוש בתכנה לימודית המבוססת על הגישה הסמיוטית.
A. Yeh & R.Nason  אוסטרליה 2005

ניסוי עם לומדים מבוגרים מבתי סוהר במזרח אוסטרליה. יישום עקרונות סמיוטיים של Peirce  ,Lemke ,Cunningham   בבניית תכנית לימודית ממוחשבת - ITC - Information Communication Technology. ( ד.ז.)

האנתרופולוגיה של המשמעות - Luis Radford 2006

סימנים, רמזים ומשמעויות - חשיבה אלגברית מתוך גישה סמיוטית  תרבותית - Luis Radford 2009 

חשיבה דיאגרמית - הערות על הסמיוטיקה של פירס - Luis Radford  2008

מאמר של Sigmund Ongstad  מאוניברסיטת אוסלו- 2006

על סמיוטיקה בהוראת מתמטיקה - באתר SpringerLink

סמיוטיקה במחקר החינוך המתמטי, R. Straper ( גרמניה) ו- Lulea ( שוודיה) ZDM 2004

קבוצת ה-PME למחקר החינוך המתמטי הקימה קבוצת מחקר על סמיוטיקה והתפתחות חברתית תרבותית של מושגים מתמטיים ב-2001 אשר ממשיכה את הפעילות שהחלה ב-1997. לפעילות בינלאומית זאת, נוספה קבוצה מקומית בגרמניה GDM. כתב העת
Educational Studies in Mathematics  הוקדש לנושא הסמיוטיקה ב-2005 עם מאמרים על יישומים והשלכות למורים, לתלמידים
ולמחקר. ( ד.ז.)

מאמר של Howard H. Smith מאוניברסיטת אונטריו בקנדה 1997

על התיאוריה הסמיוטית של פירס והחינוך המתמטי. ישנה גם התייחסות לתורתו של ויגוצקי. (ד.ז.)

שפה ולמידה בשיעורי המתמטיקה - גישה סוציו סמיוטית - Anne Chapman 1993

מאמר על העקרונות ביישום התיאוריה של הסמיוטיקה החברתית לפיתוח הבנת השימוש בשפה בהוראת המתתמטיקה. שיעור מתמטיקה מהווה פרקטיקה חברתית בה מורים ותלמידים משתמשים בשפה להבנת המשמעות המתמטית. נטען במאמר שהוראת המתמטיקה היא למידת דיבור מדויק על המתמטיקה בזמן השיעור תוך יישום עקרונות הסמיוטיקה החברתית. ( ד.ז.)


תכנית לימודים להוראת המתמטיקה דרך ספרי ז'ול ורן, המכללת האקדמית לחינוך גורדון בחיפה - ביזמת ד"ר אילנה לבנברג, ראש החוג  ושולי אופיר 
מצגת על תכנית ז'ול ורן


מצגת וכן ראיון ברשת ב' של קול ישראל על תכנית לימודים ייחודית לסטודנטים להוראת המתמטיקה.  בתכנית זאת, הילדים לומדים את המושגים המופשטים של המתמטיקה דרך התחברות לסיפורים שהם קראו. מוצגת, לדוגמא, פעילות לימודית במתמטיקה בעקבות ספרו של ז'ול ורן "מסביב לעולם בשמונים יום".

הסבר תיאורטי - הגישה הסמיוטית
 ההתחברות לסיפורו של ז'ול ורן בשלב ה"ראשוניות" יוצרת אצל התלמידים מעורבות רגשית אשר מסייעת להמשך הלמידה. המתמטיקה איננה מכנית ומופשטת אלא משולבת בחיים ובסיפורים השונים. ה"מסע" הוא מסע אל מדינות שונות, דמויות, התרחשויות וסיטואציות ובמסע זה נפגשים עם הצורך לשימוש במתמטיקה.
האינטרפרטנט המתמטי שהתלמידים מגיעים אליו הוא הנכס שלהם, הוא הסימן החדש שהם יצרו. המורה בהובלת התלמידים בתהליך הלמידה שלהם או בתהליך הסמיוזיס המתמשך שלהם, מספקת להם שוב ושוב סיטואציות ראשוניות להתחברות אל למידה והעמקה נוספת בצורך לפתור סוגיות מתמטיות. התכנון המדויק אינו מאפשר לתלמידים לעצור את תהליך הלמידה שלהם. האפשרות לחזור על התהליך כדי להבין טוב יותר הוא תהליך סמיוזיס אשר מפתח מהלך לימודי מתמיד לקראת הבנת מושגי המתמטיקה המופשטים. (ד.ז.)


 
 
 
 כל הזכויות שמורות לד"ר  דניאלה זבידה
לייבסיטי - בניית אתרים